Advcash verifikacija dokumenta 11

Advcash verifikacija dokumenta. Ako ste izabrali pasoš ili vozačku, tada vam treba samo slika prednje strane, kliknite ispod na “Upload the front of your document” odaberite sliku vašeg dokumenta, učitajte je i kliknite na dugme “NEXT”. Ukoliko ste odabrali ličnu kartu, tada vam treba slika i prednje i zadnje strane vaše lične karte, zato tu imate dva koraka za učitavanje, slika ispod:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *