Advcash verifikacija selfi 10

Advcash verifikacija selfi. Pripremite se za selfi, odnosno usmerite kameru da slikate vaše lice, i kada ste spremni kliknite na dugme “I’M READY”. Uključiće se vaša kamera, pratite uputstva, da li treba da se približite kameri, i kada se pojavi krug oko vaše glave, tada pomerajte glavu u smeru kazaljke na satu dok krug ne pozeleni, slika ispod:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *